Gezinstherapie

Hulp voor het hele gezin. Er zijn patronen ontstaan binnen het gezin waardoor onvrede ontstaan is. Kinderen kunnen hierop reageren door probleemgedrag te laten zien. Dit gedrag is niet het probleem zelf maar een symptoom van het onderliggende patroon wat niet fijn werkt. Ik help jullie graag om uit te vinden wat er niet lekker loopt en wat daaraan te veranderen is. Dit zal ik altijd vanuit een zorgzame en neutrale positie doen zonder dat er het gevoel ontstaat dat ik partijdig wordt om iedereen zich prettig te laten voelen want je stelt je kwetsbaar op en dat kan voor de ene persoon lastiger zijn dan voor de ander waardoor de drempel naar hulpverlening soms erg hoog lijkt. Ik ga zorgvuldig met jullie gevoelens en eventuele tegenzin van gezinsleden om.

Samengestelde gezinnen

Kinderen opvoeden is een taak die veel verantwoordelijkheden en gevoelens met zich meebrengt. Nog moeilijker kan het worden als jullie een samengesteld gezin vormen. Twee verschillende gezinnen met heel verschillende achtergronden worden gefuseerd tot één gezin. Dit is een moeilijk en emotioneel proces wat niet van de één op de andere dag soepel loopt en waarin het belangrijk is dat ieder gezinslid ruimte krijgt en voelt voor zijn deel en zijn emoties. Jullie als ouders zijn daarnaast ook elkaars partners en willen ook graag een fijne partnerrelatie wat bijna onmogelijk lijkt te zijn door alle strubbelingen binnen het samengestelde gezin.

Ik begeleid jullie in het proces en alle bijkomende emoties als partners en als gezin. Jullie zijn bij mij welkom om samen te komen en aan de relatie te werken. Als jullie relatie goed is en stevig staat dan kunnen jullie ook stevigheid bieden aan de andere leden van het samengestelde gezin. Ik help jullie om een nieuw kader te vormen voor het nieuwe gezin. Ook jullie kinderen zijn welkom om mee te komen met jullie zodat iedereen mee kan denken over de grenzen van het kader en ruimte te geven voor zijn of haar emoties en behoeften binnen het gezin.